Sunday, 16 December 2007

Tượng Đài người Lính Mỹ và người lính V.N.C.H.
Anh vẫn đẹp như ngày nào trên đất Mẹ,
Dáng oai hùng như vách đá Trường Sơn.
Gương mặt kia còn phản phất nét câm hờn,
Tay xếp súng nhưng tim bừng lửa cháy.

Hai mươi lăm năm nét thù còn đọng lại,
Đôi mắt buồn như đã khóc Quê Hương,
Vì bao năm đất Mẹ lắm đoạn trường,
Từ khi có cờ sao vương máu đỏ.

Tôi vẫn thấy trong anh còn hiện rõ,
Nét tủi hờn vì tráo trở đổi thay,
Giận những ai đã muối mặt xếp bày,
Đưa đất nước đi vào cơn bức tử.

Nỗi đau xót khi lâm vào thế sự,
Vẫn bền lòng anh nắm vững niềm tin,
Chính nghiã ta sẽ thắng được bạo tàn,
Anh vẫn sống kiên gan và tranh đấu.

Đã bao năm miệt mài trong giông bão
Một phần tư thế kỷ đã chứng minh,
Chính nghiã anh là nặng một chữ tình,
Tình Dân Tộc, tình Quê Hương Tổ Quốc.

Sự thật đã phơi bày ai xấu tốt,
Nay vinh danh là lẽ tất nhiên,
Tượng đài kia có cởi được ưu phiền!
Hay vẫn bước triền miên trên đất khách!!!
“Nỗi Lòng Viễn Xứ”
Vân Trang
Statuary ofAmerican & Vietnamese Warriors
**********
You’re both elegant as formerly in your Motherland
Your heroic postures remain ever upright like Mountains in Chain
Your physiognomies keep on bearing some spirits hovering around as
Your hand peacfully holding the weapons but yoour hearts ’re in a blaze !

More thaan two decades passed but hostile features standing too long,
And your sorrowful eyes with shedding tears you’re sharing for backing home
Because Motherland’s undergone through woes tribulations for decades
Since this land’sbeen covered with plag off yellow star& blood-reed

I still look at wha you both’ve engrained inside that’s appearing net
some features of shame provided by some one with his tricky language
Angering those who arranged the main cause that goes wrongly set
That created the Turmoil of Black april 1975 with a shame ful damage

Both of you’re in a painful spirit, a mutually defeated one
But your inside feelings remain invincible with your self-cofidence
Always main cause goes against wicked idealesm to win
And your names ever rest engrained in people’s mind to keep on struggling

As you’ve timelessly fought in the passed years too long & constant
More than a quarter of century as evidences ,
Your main cause’d be slant to your love & affections
These fondnesses you share for people, Homelands and Nations

The true facts ‘re now exposed as distinction of good from bad whoever’s ?
Today both of you’re nowhonored as a reality in this sacred atmosphere
If the Statuary enables to annihilate any chagrin from us !
Please keep on permanently appearing throughout this land like thus!
English Version by Ngo Da Thien
From Original Poem in Vietnamese by
Van Trang

No comments: