Sunday, 16 December 2007

NGƯỜI LÍNH GIÀ

(Kính tặng các chiến hữu H.O
còn tâm huyết với Quê hương)

Dù vạn bước trên nẻo đường ly xứ.
Tôi vẫn tin Anh chưa bỏ súng gươm,
Tôi vẫn tin Anh chưa quên bạn hữu,
Bị vùi chôn trong chiến cuộc uất hờn.

Tôi vẫn biết trong Anh còn khối hận,
Nợ tang bồng vay trả vẫn chưa xong.
Tôi vẫn biết trong Anh còn u uẩn,
Tình non sông canh cánh nặng bên lòng.

Cơn nứơc biến ai chuyển xoay thế cuộc,
Trở mặt quay lưng như lật lá bài.
Súng đạn trên vai chưa tròn nguyện ước,
Anh lính gìa đành ôm hận chua cay.

Mang uất hận bước chân vào tù tội,
Thương Quê hương bao cay đắng ngập lòng,
Anh vẫn nhớ thủơ vàng son vang dội,
Đã tung hoành mong trả nợ Non sông.

Nào ai ngỡ thế thời nhiều biến đổi,
Cõi phù sinh tráo trở lắm thay lòng.
Anh lính già bước qua vòng tù tội,
Nhưng phải đành mang số kiếp lưu vong.

Rồi bao năm ẩn thân đời tỵ nạn,
Nén niềm đau tủi hận sống tha phương.
Anh vẫn mong ngọn Lửa Thiêng rực sáng,
Nguyện góp phần xây dựng lại Quê hương.
“Nỗi Lòng Viễn Xứ”
Vân Trang

No comments: