Thursday, 20 December 2007

Nhac pham Ruou Sau / Bai Tho Em Bé An Xin


EM BÉ ĂN XIN
Em bé ơi! manh quần Em rách nát?

Bao tuổi đời sớm gặp cảnh xác xơ?
Nhà Em đâu sao mãi đứng chực chờ?
Chén phở cặn người ta ăn bỏ lại.
Em rung rung đưa hai tay bưng lấy,

Mắt nhìn ai? Em đang sợ những gì?
Em cũng là những trẻ thiếu nhi,
Sao họ khơng giúp Em quàng khăn đỏ!
Lại khiến Em phải đầu đường xó chợ !!!

Hay Em là con của lính miền nam ???
Cha của Em trong tù ngục Xa Xăm !
Nơi mà họ bảo là trường cải tạo.
Mẹ của Em có còn lo cơm áo?

Hay thăm chồng mà thân xác gởi rừng sâu?
Hoặc bà đang gặp cảnh ngộ cơ cầu,
Trên giường bệnh chờ ngày rời dương thế.
Nhìn thấy Em khiến tôi rơi dòng lệ,

Phận đói nghèo đâu phải lỗi do Em!
Giữa dòng đời nào có được trái tim,
Giữa xả hội của loài ma quỷ mới.
Tôi cúi xuống xin vì Em mà tạ lỗi.

Đất nước này nào phải chỉ riêng tôi.
Tôi vẫn xin xám hối nửa cuộc đời,
Quê Hương đó thôi rồi một thế hệ.
“ Nỗi Lòng Viễn Xứ “
Vân Trang


A little Girl Begs In street


My poor little girl! How torn your dress thou’rt wearing !
How old’re thee to meet with this worst situation?
Where’ s your house ? why’ d be here fore awaiting
A bowl of soup leavings given up by unknown person?

Your hands’re shakingly carrying it as prudently taking care of!
Who thou’rt looking at? What thou’rt afraid of ?
Thou’rt also youth like other peers with the same age,
Why didn’t they give thee the Red Tie as their hepl

To save thee out of such a mediocre living at the sidewalk?
Or thou’rt from a family of “Puppet troops”
Thy father’s now in the jail for years of labor works!
Where they called a school for reeducating campus

Is they mother still taking care of foods and clothes?
Or she’s gone by poisonous wilas on the way
visiting thy Father in the forest ?
Or she’s still alive through tribulations & woes
That’d be for climical therapy & waiting for death?

When seeing thee I couldn’t stop shedñing tears
It’s not thy fautl to go poor wiith fear!
There’s nothing in this life that the heart can win over
In the miñle of such a society of new ghost & monsters!

I’m resultingly stooping to ask thee for excuse
This country isn’t belong to me only
However, I still repent for my past of halflife
And this Homeland’s counted as a past generation of mine!

Enghish Version by Ngo Da Thien
From Orginal Peom in Vietnamese by VÂN TRANGNhac Pham

No comments: