Sunday, 16 December 2007

Đôi Dòng Về Tỉnh Lộ MáuKính thưa quý vị.
Những trang sau đây là 9 bài thơ tôi đã viết, để diễn tả những thảm cảnh, tôi chứng kiến trên Tỉnh Lộ 7 (người ta còn gọi là Tỉnh Lộ Máu). Đây chỉ là một phần trên con đường dài hơn 120 cây số, từ Phú Bổn xuống Tuy Hoà. Trong thời gian di tản, tôi đi trong rừng nhiều hơn, trừ những lúc quá đói, chúng tôi mới lần ra đường để tìm thức ăn nên gặp những cảnh thực trên đường.
Mặc dầu tôi đã đọc và nhìn những hình ảnh trên báo chí, tivi về các vụ thảm sát Tết Mậu Thân, Đại Lộ Kinh Hoàng, Mùa Hè Đỏ Lửa. Nhưng những cảnh tượng tôi nhìn thấy là thực tế, nó đã ám ảnh tôi suốt bảy năm dài trong lao tùø cải tạo. Với niềm trăn trở suy tư, tôi đọc nhiễu tập sách về C.S. Như:“Chủ nghiã C.S, Đề Cương của Đảng C.S Đông Dương, Đạo Đức Hồ Chí Minh...”Tóm lại tôi cho nó chỉ là lối lý luận xảo nguyệt, diêm dúa để chê đậy cho những người Cộng Sản khát máu, cuồng vọng, mất nhân tính. Vì thực tế bao nhiêu người dân vô tội (kể cả các cụ già và trẻ con) bị sát hại trên Tỉnh Lộ Máu, họ đều mặc thường phục không có vẽ gì là quân nhân, thế mà họ vẫn xiết cò tàn sát Đúng la dòng máu lạnh Tam Vô ...
Làm sao tôi quên được những cảnh tượng đau thương, họ chết chồng chất lên nhau trong những chiếc xe đò đầy máu và thịt nhầy nhụa, hay những xác bị cháy xạm đen, co quắp lại không còn hình thể của con người...
Tôi phải nói, dầu đã có nhiều người phơi bày trước tôi, tôi cũng không thể yên lặng được, dù thời thế khó khăn gần 25 năm mới xuất bản được tập thơ nầy. Tuy rằng trễ, nó cũng giúp tôi vơi bớt được nỗi lòng mà tôi nặng mang.
“ Nỗi Lòng Viễn Xứ
Vân Trang

No comments: