Sunday, 16 December 2007

Dòng nước mắt... KHÓC QUÊ HƯƠNG
Hai mươi năm rồi bao biến đổi.
Hơn hai mươi năm chỉ khóc chẳng cười
nhà tan, cửa nát,
muôn người phân ly.
Luân thường đảo lộn,
đạo lý suy đồi,
giai cấp thay đổi
bao nỗi oan khiên,
kẻ chết trong tù,
người trôi trên biển,
thây nằm vất vưởng khắp cả mọi miền.
Lớp ở ngọai biên lớp trong rừng núi,
kẻ sống hấp hối đất mẹ quê cha,

kẻ phải bôn ba chạy ra hải ngoại,
sống đời còn lại để nhớ để thương.
Kẻ ở Quê hương sầu khô khoé mắt,
ruộng vườn phủi sạch, nhà cửa nát tan,
sống đời lang thang, tương lai u ám,
trong đám vong nhân đội lớp thiên thần.
Bên ngoài nói chuyện nghĩa nhân,
bên trong gươm giáo giết lần dân đen.
Phủ đầu chủ thuyết Lê nin,
triệt tiêu Dân tộc,
xóa ranh Tổ quốc,
hủy diệt Nhân quyền,
xiềng xích, lao tù,
bóp nghẹt bao tử.
Những người bám trụ cờ sao,
theo chân đảng Cộng sang giàu,
ăn trên, ngồi trước, mâm cao, đầy tiền.

Buồn thay thế sự đảo điên.
Trời cao nỡ bắt tội người Việt Nam.
Phải chăng hậu vận Đồ Bàn?
Lật trang sử cũ bẽ bàng xót xa!

Thi Tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ”
Vân Trang

No comments: