Sunday, 16 December 2007

KHÓC BẠN (Trung úy Vương)

Chiều buồn di tản, chồn chân bước,
Cờ rũ, nón treo, súng ngược đầu.
Anh ở lại buồn, không giã biệt
Tôi về, mang nặng trái tim đau.

Bao năm lăn lóc mờ chinh chiến,
Máu đổ thân trai đã mấy lần.
Chiến cuộc bây giờ đang vận chuyển,
Sao đành vội bỏ tuổi thanh xuân.

Trên đường di tản nào ai biết?
Súng đạn quân thù sao bất tri!!!
Bè bạn bao năm tình thắm thiết,
Đâu ngờ tôi phải khóc chia ly!!!

Giờ đây anh đã thành thiên cổ !
Lòng đất Cao nguyên ôm bước chân.
Ai đã an bài hay định số ?
Cho anh trả hết nợ hồng trần.

Rưng rưng lệ đổ tôi từ biệt
Anh ở lại đây an xác thân,
Chưa chắc anh buồn trong cõi chết,
Hơn người còn lại chốn dương trần!!!
“Nỗi Lòng Viễn Xứ”
Vân Trang

No comments: